| istorija | pradžia | statyba | galerija | apie mus |

 
tilto statybos
 
   

2015 gruodis
2015 lapkritis
2015 spalis
2015 rugsėjis
2015 rugpjūtis
2015 liepa
2015 birželis
2015 gegužė

2015 balandis

2015 kovas
2015 vasaris
2015 sausis

2014 gruodis
2014 lapkritis
2014 spalis
2014 rugsėjis
2014 rugpjūtis
2014 liepa
2014 birželis
2014 gegužė
2014 balandis

2014 kovas
2014 vasaris
2014 sausis

2013 gruodis
2013 lapkritis
2013 spalis
2013 rugsėjis

 

 

 

 

Šios internetinės
svetainės dalies
periodinį papildymą
iš dalies finansuoja
Alytaus miesto savivaldybė 2015 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos lėšomis

2016.01.08 - Alytaus miesto savivaldybės komisija priėmė pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą. Tą patį vakarą tvoros, iki tol saugojusios nepriduotą objektą, buvo pašalintos - tiltą galima naudoti!
Naujasis dviratininkų ir pėsčiųjų tiltas yra 240.53 m ilgo, 6.7 m pločio ir apie 38 m aukščio. Tai yra aukščiausias pėsčiųjų tiltas Baltijos šalyse, o jo centrinė paspyrinės konstrukcijos santvara pastatymo metu yra septinta pagal ilgį (91.5 m) paspyrinė santvara pasaulyje!
Trijų tarpatramių tilto perdangą laiko senojo geležinkelio tilto atramos. Kaip paveldo objektas valstybės saugomos tilto tašytų akmenų atramos buvo restauruotos. N
aujieji tilto konstrukcijos elementai atkurti iš betono.

2016.01.06 - Vakar "sustatė" Nemuną. O gruodžio antroje pusėje, atsižvelgus į paveldosaugininkų reikalavimus, performuoti pylimų šlaitai abiejose upės pusėse (gerokai atkastos akmeninės atramos pylimų galuose) ir nuo peveldo objekto, geležinkelio tilto ramto, pašalinta naujojo tilto atminimo kolona.
Tilto užsakovai apie objekto atidarymą tyli.

2015.12.12 - Šią savaitę tilto statybos tęsiasi! I Alytuje prie atramos A4 ilgastrėliu ekskavatoriumi performuojamas pylimo šlaitas. Iš ramto vienos pusės pašalintas šlaito sutvirtinimas akmenimis prie akmens mūro (turbūt atsižvelgiant į paveldosaugininkų reikalavimus).

Kitą savaitę galimai analogiškai bus tvarkoma kitas ramto šonas, o vėliau analogiški pylimo performavimo darbai bus atliekami kitoje Nemuno pusėje prie atramos A1.

2015.12.07 - Kol didžiausias Baltijos šalyse pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas laukia savo atidarymo, šį šiltą gruodį pylimo pietiniuose šlaituose suželė žolė.
Nors oficialaus atidarymo data dar nežinoma, tvoromis atribota erdvė apie statinį truputį sumažinta.
Žadėta, kad tilto lankytojams bus leista automobiliais atvažiuoti į Dainų slėnį.

2015.11.29 - Nors tiltas baigtas, dar oficialiai neatidaromas, saugomas ir užtvertas tvoromis. Projektuotojai, paprašyti paveldosauginnkų, koreguoja statinio projektą. Paveldo specialistams nepatiko pylimo šlaitų nuolydžių kampai, apsauginės tvoros tarp geležbetoninių atraminių prizmių (ant atramų A1 ir A4), nauja atminimo stela ir skulptūra (ant A1).
Vargu ar oficialus atidarymas (ir tvorų nuėmimas) įvyks šiemet.

2015.11.09 - Apšviestas. Kol ekspertai rašo baigiamojo tilto bandymo aktus, tiltas oficialiai neatidarytas - užtvertas tvoromis ir saugomas.


110 tonų svoris ant centrinės 91.5 m ilgo santvaros

2015.11.05 - Šiandien vyko tilto apkrovos testas. Nė vienas didesnis tiltas nepriduodamas užsakovui be tokio egzamino. Paprastai jo metu ant tilto užvažiuoja transporto priemonės sveriančios 80 proc. nuo didžiausios paskaičiuotos masės ir preciziniais matavimo prietaisais ir jutikliais sekama ar deformacijos neviršija projektuotojų numatytų reikšmų.
Taip buvo ir šiandien. 10:24 iš I Alytaus ant tilto dešinės santvaros 5 km/val. greičiu užvažiavo pirmas sunkvežimis, po jo dar vienas, ir dar, ir dar. Kiekviena santvara pirmiau buvo išbandyta keturių sunkvežimių svoriu - 20 nuošimčių nuo maksimalios apkrovos. Antrojoje egzamino dalyje kiekviena santvara testuota dešimties sunkvežimių, viso 110 tonų - 80 procentų nuo didžiausios apkrovos. Pasibaigus bandymui transportas išvažiavo nuo tilto Dainų slėnio pusėn.
Po pietų tilto laukė ne toks vizualus bandymas - vibracijų dažnių
matavimas.


Tiltas egzaminą išlaikė ir atlaikė. Tikslesnės ekspertų išvados bus pateiktos bandymo akte per porą savaičių.

2015.10.28 - Šįvakar tilto santvaras ir atramas apšvietė. Kartu nušvito ir apylinkės. Ko gero, apšvietimą dar bandys sureguliuoti tiksliau rytoj.
Rytoj numatyta asfaltuoti prietiltį (aikštelę aplink skulptūrą) Dainų slėnio pusėje. Jau baigti dviračių takai pravažiavimui po tiltu. Kitoje upės pusėje tiltas asfalto danga sujuntgas su dviračių taku iki Alytaus rajono ribos. Išasfaltuota ir aikštelė funikulieriaus ant pylimo "priparkavimui".
Artimiausiomis dienomis turėtų įvykti tilto apkrovos bandymas. Paprastai jo metu ant tilto užvažiuoja transportas sveriantis 80 proc. nuo didžiausios paskaičiuotos masės ir preciziniais matavimo prietaisais patikrinama ar deformacijos neviršija nustatytų normų.

2015.10.24 - Ant pylimo Dainų slėnio pusėje penktadienį sumontuota naujoji skulptūra.
Senoji skulptūra, stovėjusi ant ramto A1, prieš statant tiltą buvo demontuota ir turėjo būti atstatyta ant pylimo, kiek patraukus ją nuo upės. Deja, senosios skulptūros karkasas buvo pernelyg surūdijęs - atstatyti nebuvo galimybės. Skulptūros autorius Vladas Kančiauskas sukūrė naują primenančią senąją tik ažūrinę, 10 m aukštesnę. Taip tilto kaimynystėje pastatyta naujoji, apie kurią šią savaitę bus įrengta nuolatinė danga.

2015.10.15 - Didesnė dalis tilto pakloto - rupi dviračių tako danga. Ji dažoma raudonai. Pėstiesiems skirta tilto dalis savaitės pradžioje nudažyta pilkai.
Diskusijas žiniasklaidoje keliantys tilto turėklai yra 120 cm aukščio. Jie atrodo masyvūs ir pakankamai tvirti.
Ventiliacijos šachtos tilto ramtuose (A1 ir A4) nuo smalsuolių uždarytos metalinėmis plokštėmis.
Pylimų šlaitai po tiltu ir upės krantai sutvirtinti akmenimis.
Ant sankasos Dainų slėnio pusėje montuojama naujoji skulptūra. Šį pirmadienį pastatytas apatinis jos trečdalis dar jungiamas su masyvaus betoninio cokolio armatūra.

2015.10.12 - Tilto paklotas dengiamas kelintu kažkokios (gal hidroizoliacinės) dangos sluoksniu. Turėklai pritvirtinti, baigiami įrengti šviestuvai.
Pylimų šlaitai suformuoti, jų paviršius užpilamas juodžemiu.
Ant sankasos Dainų slėnio pusėje montuojama naujoji V.Kančiausko skulptūra. Pirmadienį pastatytas apatinis jos trečdalis.

2015.10.03 - Abiejose Nemuno pusėse intensyviai pilamos ir tankinamos sankasos.
Ant tilto perdangos Dainų slėnio pusėje tik pirmadienį pradėti tvirtinti turėklai, o penkadienį popiet iš kraštų jau įrėminta daugiau pusės tilto.
Vis dar kasamas ir išvežamas gruntas iš upės pakrantės.

2015.09.30 - Ant tilto perdangos Dainų slėnio pusėje šią savaitę pradėti tvirtinti turėklai.
Apskritai, tilto statybų aikštelėje darbai juda dideliu tempu. Darbo dienos prailgintos - ko gero, terminai kvėpuoja statytojams į pakaušį.
Prieš dešimtį dienų Dainų slėnio pusėje išrovus visą spraustasienę, šią savaitę įsibėgejo grunto kasimo ir transportavimo iš pakrantės darbai.
Betoninės atraminės sienutės laikysiančios pylimų šlaitus baigtos abiejose upės pusėse irgi praėjusią savaitę. Iškart pradėti sankasų tankinimo ir pylimo darbai. Vienu metu statybvietėje kasa ne mažiau keturi ekskavatoriai, zuja trys buldozeriai.
O pylimo viršuje montuojami klojiniai pusapvalių sparnų betonavimui, čia pat rišama armatūra naujosios skulptūros cokoliui.

2015.09.16 - Tilto statybų aikštelėje darbai juda dideliu tempu. Prie Dainų slėnio toliau raunama spraustasienė. Montuojami klojiniai betoninei sienutei laikysiančiai pylimo šlaitą.

Tilto perdanga tepama apsaugine danga.
O kitoje upės pusėje I Alytuje tilto perdanga dar gruntuojama. Atraminė sienutė jau beveik baigta (viename šone liko iš sankasos pusės ją impregnuoti bitumu), o kitame sienutės sparne pilamas ir tankinamas pylimo šlaitas.

2015.09.07 - Virš naujojo tauro (A2) tilto perdangoje daromos deformacinės siūlės. Iš trijų tauro šonų nupjauta spraustasienė - ji yra sujungta su betoniniu naujos atramos pamatu.
I Alytuje (tarp A3 ir A4) sparčiai statoma atraminė sienutė - rišama armatūra, montuojami klojiniai ir betonuojama.

Prie Dainų slėnio pylimo atraminės sienutės statyba irgi gerokai pajudėjo. Čia išlygintas sienutės pagrindas, rišama jos armatūra. Baigiamas ardyti bokštinis kranas.
Žemiau naujojo tauro (A2) ardoma spraustasienė ribojusi centrinės metalo konstrukcijos surinkimo aikštelę nuo upės.

2015.09.01 - I Alytuje (tarp A3 ir A4) sparčiai statoma atraminė sienutė - vienoje vietoje rišama armatūra, kitoje montuojami klojiniai ir netoliese tuo pačiu metu betonuojama.
Visa tilto perdanga padengta išlyginamuoju betono sluoksniu. Daromos deformacinės perdangos siūlės. Tikimasi, kad šią savaitę bus atvežti ir pradėti tvirinti turėklai.
Kitame krante, prie Dainų slėnio, formuojamas paviršius atraminei pylimo sienutei. Ardoma, nuplaunama ir išvežama spraustasienė iš upės pusės žemiau naujojo tauro (A2).
Kitą savaitę turėtų išardyti bokštinius kranus.

2015.08.21 - I Alytuje prie atramos upėje (A3) kasamas gruntas statybų metu jungęs taurą su krantu - senąjį taurą pasiekti galėsime tik vandeniu.
Aukščiau krante rišama armatūra ir montuojami klojiniai prieš pylimo atraminės sienutės betonavimą. O ant santvaros betonu jungiamas paskutinis tilto perdangos tarpas.
Perdanga kitoje Nemuno pusėje jau dengiama išlyginamuoju betono sluoksniu, tačiau ten atraminė pylimo sienutė mažai tepajudinta. Iš upės pusės nupjauta kone visa spraustasienė prie naujojo tauro (A2).

2015.08.14 - Ant pylimo prie Dainų slėnio vyksta skultpūros pamatų statybos parengiamieji darbai - gręžiamos kiaurymės pamatui.

I Alytuje rengiamasi betonuoti sankasos atraminę sienutę.
Žinoma, toliau rišama tilto perdangos armatūra ir įrenginėjami klojiniai betonavimo darbams.

2015.08.06 - Ruošiamas monolitinimui ruožas tarp kraštinių pakloto plokščių ir jau sumonolitintos vidurinės tilto pakloto dalies.
Nupjauta dalis spraustasienės ribojusios tauro A2 pamatą.
Ant pylimo Dainų slėnio pusėje jau atgabenta būsimos skulptūros - verbos pamato armatūra. Žemiau savaeigu kranu traukiama spraustasienė, ribojanti laikinąją santvaros surinkimo aikštelę.
Ir I Alytuje, ir Dainų slėnio pusėje lyginamas ir tankinamas gruntas pylimo atraminių sienelių statybai.

2015.07.24 - Kol tiltininkai monolitina tilto paklotą, savaeigis kranas ardo (traukia iš grunto) spraustasienę. Prie Dainų slėnio (prie A2) pradėtos ardyti pontonų doko, kurio, užkeliant santvarą, taip ir neprisireikė, sienos.

2015.07.10 - Šios savaitės pradžioje I Alytuje (tarp A3 ir A4) pradėtas ardyti laikinas spraustasienės ir gelžbetonio plokščių atitvaras, atribojęs pylimą nuo santvaros surinkimo aikštelės ir saugojęs nuo grunto nuošliaužų. Užtvaros ardymo darbai baigti vakar. Maždaug jos vietoje bus įrengtas gelžbetoninis atitvaras, atribojantis pylimą nuo dviračių tako. Techniniame projekte numatyta sienutę apželdinti.
Šiandien cemento mišiniu monolitinama centrinio tarpatramio perdanga.
I Alytuje vyksta sankasos grunto perkėlimo ir tankinimo darbai. Sutrumpinta savaeigio krano strėlė. Kitą savaitę kranas bus pervežtas į kitą upės pusę, kur (jeigu leis galingumas) turėtų traukti spraustasienę, ribojančią centrinio tarpatramio surinkimo aikštelę nuo Nemuno.

2015.06.26 - Vakar baigtos injektuoti krantinių tilto atramų (A1 ir A4) siūlės, o I Alytaus tarpatramyje (tarp A3 ir A4) cemento mišiniu užlieti intervalai tarp perdangos plokščių. Šiandien betonas drėkinamas, kad džiūdamas nesueižėtų.
Ant atramų įrenginėjamos gežbetoninės sienutės saugosiančios atraminius guolius nuo smalsuolių ir atmosferos poveikio.
Ardomos laikinosios santvarų surinkimo aikštelės, pradedami parengiamieji žemės darbai prieš pylimo atraminių sienučių statybas. Aukšto slėgio vandens srove šveičiami senojo tauro akmeniniai blokai.
Vyksta grunto perkėlimo darbai prieš atraminių pylimo sienučių įrengimo darbus.
Per pora savaičių turėtų prasidėti laikinųjų spraustasienių ištraukimo iš grunto darbai.

2015.06.12 - Centriniame ir I Alytaus tarpatramiuose toliau montuojamos gelžbetoninės tilto pakloto plokštės, dirba du bokštiniai kranai. O virš santvaros Dainų slėnio pusėje (tarp A1 ir A2) jau sumontuoti klojiniai monolitinei gelžbetonio dangos perdangai įrengti (tarpai tarp perdangos plokščių bus užpilti betonu).
Ardoma centrinės santvaros surinkimo aikštelė.

2015.05.29- Šiandien gelžbetonio plokštėmis beveik pilnai perdengtas kairysis tilto tarpatramis Dainų slėnio pusėje.
O į I Alytų atvyko lenkų specialistų brigada išardyti savo superkrano. Kitos savaitės pabaigoje į jo vietą stos bokštinis.

2015.05.26 - Po sėkmingo metalo konstrukcijų užkėlimo, krano demontažas prie Dainų slėnio aną savaitę kiek užsitęsė, o plika akim pastebimų darbų beveik nevyko - sumontuota aptarnavimo takelio danga, aukšto slėgio vandens srove nuvalytas senasis tauras (A3), galutinai išbetonuoti pusapvaliai sparnai prie ramto A4, išardyta centrinės santvaros pasukimo guolio (jo taip ir neprireikė) aikštelė.
Statytojai Dainų slėnio pusėje automobiliniu kranu vakar pradėjo montuoti tilto gelžbetoninę perdangą. Šiandien baigtas rinkti bokštinis kranas. Baigiamos virinti atraminių guolių plokštės. Aukšto slėgio vandens srove valomas senojo ramto A4 akmens mūras.
Rytoj prasidės perdengimo plokščių montažas automobiliniu kranu I Alytuje. Kitos savaitės pradžioje I Alytuje, išardžius lenkų kraną ir jo vieton pastačius bokštinį, perdangos tvirtinimo darbai pajudės sparčiau.

2015.05.16 - Šiandien darbai prasidėjo taip kaip vakar - 7:00. Nors kėlikai jau išvakarėse pasirūpino, kad lynai būtų pritvirtinti prie traversos (toks ilgas ir storas vamzdis tvirtinamas po kabliu ir užtikrinantis, kad kampas tarp laikančių lynų nebūtų didesnis negu 90 laipsnių). Iš pradžių dirbo žmonės ir pagalbiniai kranai. 7:51 pagrindinis kranas pradėjo suktis link tilto kairiosios santvaros. 8:58 lynai baigti tvirtinti prie santvaros. 9:58 santvara atkelta nuo laikinųjų pastolių ir, palengva sukant prieš laikrodžio rodyklę, užskraidinta ant atramų. 11:22 santvara nuleista.

Tačiau taip atrodė tik iš šalies. Po 5 min. santvaros galas pakeltas nuo atramos upėje. Prasidėjo precizinio derinimo darbai. Pasitelktas net 'Alkestos' automobilinis kranas. Kelios minutės po 15 val. abi Alytaus puses sujungė naujo tilto santvaros.
Ko gero, jau rytoj didieji kranai bus išardyti. O nuo pirmadienio prasidės laikinųjų aikštelių bokštiniams kranams įrengimo darbai. Jais į viršų bus tiekiamos perdengimo plokštės ir kitos medžiagos.

2015.05.15 - Šiandien viskas prasidėjo valanda vėliau negu vakar - 7:00. Po greito centrinės santvaros užkėlimo išsakyti lūkesčiai, kad penktadienį pavyks užkelti abi kraštines terpes. Ketvirtadienio vakarą kėlikai pakeitė išankstinius planus - nusprendė pirmiau kelti dešinę metalinę konstrukciją I Alytuje, naudojant vieną kraną.

7:17 santvara pradėta kabinti ant kablių. 9:45 baigta stropavimas (lynų tvirtinimas). 11:07 santvara buvo atkelta nuo laikinųjų pastolių. 12:17 dešinioji tilto santvara užkelta ant atramų. Apie 14:30 galutinai išlyguota ir pritvirtinta.

2015.05.14 - Šiandien 6:32 kranai atkėlė vidurinę metalo konstrukciją (santvarą) nuo laikinųjų atramų ir per 10 minučių patraukė jos vieną galą link upės. Rangovai išardė laikinąją atramą. 9:10 santvara pradėta sukti skersai upės. 10:28 kėlikų darbuotojai perkabino santvarą nuo krano stovinčio Dainų slėnio pusėje I Alytaus kranui.

11:02 konstrukcija nuo savaeigio krano kablių perkabinta Dainų slėnio didžiąjam kranui. 11:31 santvara pradėta kelti ant atramų. 12:01 konstrukcija iškelta virš atramų, o 12:17 nuo žemės atrodė jog ji padėta ant taurų. Tačiau dar apie dvi valandas specialistai sugaišo viršuje, kol konstrukcija atsigulė tiksliai nustatyton vieton.

2015.05.13 - Šiandien nuo ryto planuotas centrinės metalinės konstrukcijos kėlimas ant atramų atidėtas. Vėjo greitis siekia 8-10 m/s, gūsiuose iki 18 m/s, o kėlikai gali dirbti iki 10 m/s.
Sinoptikai rodo, kad rytoj pūs silpniau.


2015.05.11 - Kranai abiejose upės pusėse iki darbo dienos pabaigos surinkti. Strėlės pakeltos į viršų. Rytoj liks paskutiniai derinimai, bandymai.
I Alytuje ant pylimo montuojami klojiniai pusapvalių sparnų betonavimui.

2015.05.09 - I Alytuje kranas Terex CC2800 (rodos, toks modelis) jau surinktas. Kol kas pagrindinė strėlė dar guli aikštelėje. Dainų slėnio pusėje estams dar liko sumontuoti apie pusę strėlės.

Gal rytoj, o gal pirmadienį pabaigs ir ją.

Tuo tarpu savaeigis 280 tonų kranas visiškai paruoštas santvaros kėlimui.

2015.05.08 - Tilto statybvietėse abipus Nemuno vis dar montuojami kranai, pagal nustatytą grafiką vežamos jų dalys. Prie Dainų slėnio 750 tonų kraną Liebherr LC 1750 montuoja estų subrangovai, o I Alytuje 600 tonų savaeigį (vikšrinį) kraną Terex CC2800 (rodos, toks modelis) surinkinėja lenkai. Beje,geležinkelio tiltą prieš 117 m. šioje vietoje pastatė Varšuvoje registruota K.Rudzki i S-ka. Naujoji tilto santvaras ant atramų užkels olandų asai.
O tuo metu, I Alytuje ant pylimo aukštinami klojiniai pusapvaliems betoniniams sparnams prie atramos A4.
Oro srove valomos ramto A1 akmens mūro siūlės. Laukiant žiūrovų antplūdžio tvarkomos tvoros.

2015.05.06 - Šiandien tilto statybų aikštelėn prie Dainų slėnio atvyko Liebherr kranas - daugiau nei 19 m ilgio, 8 ašių krano automobilinė platforma su stabilizuojančiomis atramonis. Ant jos montuojamas krano pasukamasis modulis su operatoriaus darbo vieta. Vežamos strėlės dalys.

Aikštelėn I Alytuje vežamos mažesniojo krano dalys.

2015.05.05 - Šiandien tilto statybų aikštelėje prie Dainų slėnio jokio bruzdesio. Tik darbų saugos specialistų daugiau nei įprasta. Tvarkinga, kaip ne statybose. Kėlimo firmos Mommoet specialistai neskubėdami apžiūrinėja krano judėjimo maršrutą. Susikaupimas ir vos juntama įtampa tvyro ore.

Jau surinktas 280 tonų keliantis savaeigis (vikšrinis) kranas.
Rytoj laukiama atvykstant bokštinių.

Kėlimas vyks maždaug tai kaip aprašyta sekančioje pastraipoje. Joje išdėstytas tik mūsų mėgėjiškas supratimas, neparemtas inžinerijos žiniomis.
Savaeigiui kranui, laikant santvarą ir lėtai judant link tilto, antrasis kranas perduos priešingą santvaros kraštą trečiajam kranui kitoje Nemuno pusėje. Paskui galingieji kranai paims santvarą už galų, savaeigį kolegą patrauks į šalį, iškels santvarą virš taurų, pasuks pagal tilto išilginę ašį ir padės į vietą ant taurų.
Taip ir neprireikus iš Dainų slėnio išvežami čia sandėliuoti pontonai.
Rytoj į statybų aikšteles abiejose upės pusėse atvyks automobilinės bokštinių kranų platformos. Mažiau nei per savaitę, bus surinkti du daugiau nei po 500 tonų keliantys galiūnai.

2015.05.04 - Abiejose Nemuno pusėse įrenginėjamos aikštelės kėlimo technikai. Šiandien prie Dainų slėnio jau atvežta pagrindinė savaeigio (vikšrinio) krano dalis, vežamos kitos jo važiuoklės ir strėlės dalys. Rytoj iš šių dalių bus surinktas 280 tonų keliantis kranas.
Trečiadienį į abi aikšteles atvyks automobilinės bokštinių kranų platformos. Mažiau nei per savaitę bus surinkti per 500 tonų keliantys galiūnai.

I Alytuje iš gelžbetonio plokščių montuojama aikštelė kitam kranui. Čia įkurdintas "mažylis" pakelia 600 tonų.

2015.04.30 - Ir vėl surinkti pastoliai prie tilto kolonų - reikės prižiūrėti, kad keliant santvaras jos būtų preciziškai padėtos į savo vietą.
Įrenginėjamos aikštelės bokštiniams kranams. Gegužės pirmąją savaitę bus vežamos kranų dalys ir planuojama juos surinkti.

Skraidanti kamera.lt

 

2015.04.25 - Prie Dainų slėnio nudažytos tilto centrinė ir kairė santvaros. Įrenginėjamos aikštelės bokštiniams kranams.

2015.04.21 - Prie Dainų slėnio dažomos kairė ir centrinė santvaros. Dešiniajame krante santvara jau nudažyta - apatinė išilginė sija ir statramčiai žaliai, viršutinės sijos, aptarnavimo takelis ir vėjiniai ryšiai kone baltai.
Ant pylimo I Alytuje statomi betoniniai pusapvaliai sparnai prie ramto A4.
Abiejose Nemuno pusėse išardyti santvarų surinkimo aikštelių gelžbetoninių plokščiu paviršiai, statomos aikštelės kranams, tvirtinami keliai.

2015.04.18 - I Alytuje dažoma dešinė santvara. Per savaitę beveik baigti žaliai dažyti statramsčiai ir apatinė išilginė sija. Ant pylimo statomi betoniniai pusapvaliai sparnai prie ramto A4.

2015.04.09 - I Alytuje statomi betoniniai pusapvaliai sparnai prie ramto A4. Nugruntuoti dešinės santvaros sujungimai. Kitą savaitę prasidės dažymas. Senojo tauro (A3) akmens mūras ruošiamas cemento mišinio injektavimui.
Ant pylimo prie Dainų slėnio aukštinamos akmeninė pusapvalės apžvalgos aikštelės sienutės (A1).

Tilto brėžinys

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Žiūrėkite kaip jie tai pastatė?


A2 tauro liemuo


A2 naujasis pamatas


A2 naujasis pamatas


A2 senasis pamatas

   


į pagrindinį meniu

© Asociacija "Olita-Orany"
Visos teisės saugomos - kopijuoti, dauginti ar platinti galima tik gavus autorių sutikimą